Fortsätt till innehållet

Distansundervisning för årskurserna 7-9 även den sista skolveckan

Distansundervisningen fortsätter i årskurserna 7-9 i Karleby ännu första veckan i juni. Karleby stad iakttar Soites myndighetsbeslut 27.5 om fortsatt distansundervisning. Skolorna informerar via Wilma om den sista skolveckans undervisningsarrangemang.