Fortsätt till innehållet

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst har öppnats.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnades den 23 augusti 2021. Med hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna de anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser. Livsmedelsverket uppmuntrar aktörerna att logga in i tjänsten och kontrollera att uppgifterna om deras djurhållningsplats och djurhållning är uppdaterade. Man loggar in i tillämpningen på adressen http://epr.ruokavirasto.fi.

Uppdaterade uppgifter om djurhållningen och djurhållningsplatserna är nödvändiga till exempel om en djursjukdom bryter ut. Skyldigheten att registrera djurhållningsplatserna gäller alla platser där landdjur hålls med undantag för sällskapsdjur som hålls i privathushåll eller veterinärers mottagningar. Djurhållningsplatserna ska registreras även om djur hålls som hobbydjur eller endast kortvarigt.

För mer information, besök Livsmedelsverkets webbplats.