Fortsätt till innehållet

Karleby vidtar energiåtgärder och deltar i kampanjen Snäppet svalare

Karleby stad har börjat med sina energisparåtgärder och deltar bland annat i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare. Kampanjens gemensamma mål är att ge konkreta energispartips och att jämna ut elförbrukningstoppar.

”Deltagandet i energispartalkot är hos oss en del av stadens långvariga strategi för en hållbar utveckling”, konstaterar stadsmiljödirektör Nina Kujala. ”Vi har exempelvis redan bytt ut glödlamporna mot LED-lampor i så gott som alla våra utrymmen. Dessutom har man i olika objekt monterat solpaneler och fastigheternas energieffektivitet har förbättrats med smarta styrsystem”.

Besparingar i uppvärmning och belysning

  • Temperaturgränsen för varmt tappvatten ses över och sänks från nuvarande 58 grader till 55 grader. Det här minskar fastigheternas uppvärmningskostnader med upp till 15 procent.
  • Fastigheternas rumstemperaturer har sänkts i alla lokaler där det varit möjligt. I dagvårdsplatser, läroinrättningar och motsvarande lokaler är inneluftens minimitemperatur 20 grader. I förråd och halvkalla utrymmen ställs temperaturen på 5–7 grader. Redan en sänkning av temperaturen med en grad minskar förbrukningen av uppvärmningsenergi med ca 5 procent.
  • Gatubelysningens energieffektivitet förbättras genom att år 2022 byta ut över 700 kvicksilverlampor till LED-lampor. På centrala Karlebys område sänks ljuseffekten nattetid på alla väg- och gatuavsnitt som har LED-belysning. På de områden där kvicksilver- eller natriumlampor fortfarande används kommer energi att sparas genom att släcka varannan lampa.
  • På landsorten släcks gatlampor som är i stadens ägo områdesvis kl. 22–01:00 och kopplas på igen kl. 04:30-6:35. Tiden varierar beroende på områdets trafikmängder.

Inkommande vinterns säsongbelysning förenklas. Ljusbollarna i Västra parken och ljuskronorna på Storgatan tänds som normalt i november men Chydeniusparken blir utan säsongbelysning. De energieffektivt förverkligade objekten – Fabriksgatans ljusskulpturer, Havsparkens festplats samt träd och skulpturer med punktbelysning – får tills vidare behålla sin belysning.

Information och tips till anställda och kommuninvånare

Som en del av kampanjen Snäppet svalare informerar och handleder staden sina anställda och kommuninvånare om olika sätt att spara energi. Energiåtgärderna och energispartipsen syns bland annat i stadens sociala kanaler under uppvärmningsperioden.

Energimedvetenhet också i skolor

En viktig del av åtgärderna i samband med Snäppet svalare är att utöka energimedvetenheten inom grundläggande utbildning och i gymnasier. Försöket som genomfördes i Isokylän koulu med skolmåltider utan att använda bricka utvidgas i november också till andra skolor för årskurserna 7–9 och till gymnasierna. Det här sparar vatten, el och energi då bland annat diskandet av brickor uteblir.