Fortsätt till innehållet

Energiförbrukningens nya tid – Energisparveckan kommer igen 9 – 15.10.2023

Förra vintern var det snäppet svalare som gällde för oss finländare. Nu fortsätter vi på samma linje och lämnar den onödiga energiförbrukningen bakom oss en gång för alla – energismart och i rätt tid.

Tidpunkten för elförbrukningen har betydelse. Det smartaste är att tidsplanera förbrukningen i så stor utsträckning som möjligt till de tider då elen är tillgänglig till ett förmånligt pris och i rikliga mängder. På lång sikt kan detta sänka prisnivån på alla elavtal.

”Hemmens och organisationernas små och snabbverkande energiåtgärder är fortfarande viktiga och de bör också bli bestående vanor för var och en. Den kommande veckan påminner vi också om långvariga energiåtgärder som kan förbättra hemmens och organisationernas hållbarhet när det gäller energi”, berättar klimatexpert Jenni Silvola.

Även Karleby stad har förbundit sig att spara energi i sin egen verksamhet. Staden har till exempel sänkt temperaturgränserna på varmt tappvatten och rumstemperaturer. Staden har också bytt till energieffektiv LED-belysning. Användningen av förnybar energi i fastigheterna ökas och med tiden kommer staden att minska användningen av värmesystem som utnyttjar fossila bränslen.

Staden kommer med information och råd till sina anställda och kommuninvånarna när det gäller att spara energi. Tipsen finns bland annat på stadens kanaler på sociala medier under Energisparveckan och den kommande uppvärmningssäsongen.