Fortsätt till innehållet

Enkät om badstränder

Karleby stad gör upp en plan för utvecklande av badstränder.

Syftet med planen är att granska skicket hos och användningen av de nuvarande badstränderna och utreda behovet av framtida underhåll.

Med denna enkät kartläggs användningen av badstränderna och kommuninvånarnas önskemål om hur badstränderna ska utvecklas.

Enkäten kan besvaras till 31.3.2024.

Svara på enkäten