Fortsätt till innehållet

Enkät om motionsbanan i Rytikangas

Staden utreder skicket hos motionsbanan i Rytikangas i Kelviå och behovet av iståndsättning av den.

Staden har år 2021 gjort upp en plan för utveckling av motionsbanor. Planen ger en helhetsbild av Karleby stads motionsbanors behov av iståndsättning och en tidtabell för arbetet. För iståndsättning av motionsbanan i Rytikangas i Kelviå har anslag reserverats för 2023.

Syftet med denna enkät är att utreda användarnas önskemål och tankar kring utvecklingen av Rytikangas användning året runt. Åtgärderna kan gälla till exempel motionsbanans yta, skyltar, parkering eller tilläggsfunktioner.
Utgående från resultaten av enkäten och inventeringen planeras en iståndsättning av leden hösten 2023. Om tidtabellen för arbetet informeras skilt.

Enkäten är öppen till 31.5.2023.

Länk till Karleby stads dataskyddsbeskrivning.

 

Svara på enkäten