Fortsätt till innehållet

Enkäten om jämställdhet och likabehandling & diskussionsmöte

Kom med och bygg upp Karleby till en jämställd och likvärdig stad!

Karleby stad bjuder in kommuninvånarna att delta i uppbyggandet av Karleby till en jämställd och likvärdig stad. Vi gör en enkät och håller ett diskussionsmöte om temat.

Enkäten om jämställdhet och likabehandling är öppen fram till 27.11

Svara på enkäten om jämställdhet och likabehandling  senast 27.11! Genom enkäten kartlägger vi nuläget och efterfrågar synpunkter och erfarenheter till stöd för stadens jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

Svara på enkäten

Informations- och diskussionsmöte på stadshuset ti 12.12

Välkommen på ett diskussions- och informationsmöte till Karlebysalen i stadshuset tisdag 12.12 kl. 17. Vi presenterar resultat från enkäten om jämställdhet och likabehandling och diskuterar tillsammans idéer om hur Karleby i fortsättningen kan vara jämställdare och likvärdigare.

Mötet är öppet för alla. Vänligen anmäl dig på förhand.

Under mötet iakttar vi principer för tryggare rum. Ett tryggare rum är en plats där de som vistas i den känner sig trygga både fysiskt, psykiskt och socialt. Målet är att ingen ska behöva uppleva någon form av diskriminering, mobbning, trakasserier eller våldshandlingar.

Anmäl dig på förhand