Fortsätt till innehållet

Europeiska nätverket för batteribranschen, IPCEI, samlas i Karleby under Kokkola Material Week

Kokkola Material Week samlar årligen en högklassig bevakning av aktuell forskning och utvecklingsutsikter när det gäller kemiindustri, bioekonomi och batteriteknologi. Evenemanget lockar också betydande internationella nätverk att samlas i Karleby i samband med seminariet som pågår 14­–17.11.2022. Karlebys roll inom den elektricitets- och batteribranschen är betydande i internationellt perspektiv i och med att området har rikligt med forsknings- och företagsverksamhet med samband till batterikemi och därtill den största litiumförekomsten i Europa.

Det europeiska nätverket inom batteribranschen, IPCEI, håller nätverksmötet Battery IPCEI Summit i Karleby med början 15.11.2022. Företag som deltar i de två pågående IPCEI-batterinätverk och representanter för medlemsländer och Europeiska kommissionen diskuterar aktuella utmaningar för den gryende batteriindustrin i EU, inklusive tillgången på arbetskraft, kompetens inom maskinindustri i EU, hållbar försörjning av råvaror samt den framtida lagstiftningen.

IPCEI (Important Projects of Common European Interest) är innovativa projekt inom industriell produktion som koordineras på europeisk nivå. De påverkar i hög grad den europeiska industrin och samhällets tillväxt, sysselsättningen och arbetskraften i och med att de har positiva återverkningar på de inre marknaderna och det europeiska samhället.

Batteribranschens stora IPCEI-nätverk, som Finland ingår i, består av representanter för företag, organisationer och olika staters ministerier samt EU-myndigheter. Deltagandet i nätverket har erbjudit många företag som är verksamma i Finland en möjlighet till interaktion och samarbete med de största europeiska företagen i branschen. Synligheten i europeiska nätverk främjar också välkändheten hos Finlands batterikluster och dess attraktivitet bland internationella experter i branschen.

I evenemanget i Karleby deltar cirka 40 av nätverkets medlemmar på ort och ställe. I evenemanget deltar också näringsminister Mika Lintilä. Under evenemanget kan deltagarna besöka också Kokkola Industrial Park, GigaVaasa och Terrafame Oy. Nätverkets medlemmar deltar också i programmet för seminariet Kokkola Material Week.

”Finska företag är aktivt engagerade i den snabbt växande europeiska batteriindustrin. Via IPCEI-projekt främjar EU och dess medlemsländer uppståendet av en hållbar, innovativ och konkurrenskraftig värdekedja inom batteriindustri i Europa. De företag som verkar i Finland deltar aktivt i IPCEI-projekt i enlighet med den nationella batteristrategin. Battery IPCEI Summit, som ordnas i Karleby för första gången, samlar IPCEI-projekt som dras av Tyskland och Frankrike och representanter för företag, medlemsstater som deltar i dem samt EU-kommissionens representanter. Under evenemanget bygger vi upp ett starkt europeiskt samarbete och gör Finlands högklassiga expertis inom batteriindustri känd bland de europeiska aktörerna” berättar Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest in Finland.

”Under de senaste åren har Karleby profilerat sig som en ort med spetskunskap inom batterikemi. I vår region förenas forskning, utbildning, industri och industriell infrastruktur. Karleby har arbetat långsiktigt för att utveckla batterikemin, bland annat genom ett kunskapscenterprogram, många investeringar som anknyter till verksamhetsmiljön och många utvecklingsprojekt. Jag är mycket glad för att ett så högklassigt expertnätverk inom batteribranschen besöker Karleby”, konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

I februari 2021 ingick Karleby ett ekosystemavtal med staten för åren 2021–2027. Inom ramen för avtalet samarbetar man långsiktigt med innovationsverksamhetens ekosystem som stärker den regionala spetskunskapen och ökar FUI-verksamhetens effektivitet. Det strategiska tyngdpunktsområdet i Karlebys ekosystemavtal är batterikemi. På så sätt tar Karleby dragansvar för stärkande av batterikemins innovationsekosystem i Finland.

 

Mera information:

Jonne Sandberg
utvecklingsdirektör
Karleby stad
044 780 9093
jonne.sandberg@kokkola.fi

Markku Kivistö
Direktör för Cleanteh hos Invest in Finland
Business Finland
050 557 7968
markku.kivisto@businessfinland.fi