Fortsätt till innehållet

Evenemangsarrangör – svara på enkäten senast 26.2!

Karleby stadsstrategi 2022–2025 beskriver i vilken riktning utvecklingen i staden ska styras. Centrala teman för utvecklingen är företagsvänlighet, barnvänlighet samt upplevelser som i Karleby framgår som ett mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud.

Målet är att erbjuda producenter av olika evenemang så goda verksamhetsförutsättningar som möjligt samt att utveckla stadens egna evenemangstjänster och evenemangsförhållanden tillsammans med evenemangsarrangörer. Vårt mål är att arrangerandet av evenemang av olika slag och storlek ska vara så lätt och behändigt som möjligt och att staden upplevs som en fungerande kompanjon som det är lätt att närma sig.

Staden samlar in evenemangsarrangörers erfarenheter för att utveckla tjänster

Enkäten för evenemangsarrangörer kan besvaras till 26.2. Genom enkäten samlar vi in erfarenheter och tankar om hur tjänster i anslutning till evenemang kan utvecklas.

Svara på enkäten!