Fortsätt till innehållet

Eventuell coronaexponering vid Vingen päiväkoti och skolbyggnaden i Yxpila

Det har skett en eventuell exponering för coronaviruset i Vingen päiväkoti under tiden onsdag 4.8 – fredag 6.8 kl. 7–15. Den exponerade personens närkontakter kartläggs och de kommer att sättas i karantän under veckoslutet. Den exponerade personen har inte arbetet i närkontakt med barnen. Personer som vistats under denna tid i Vingen päiväkoti uppmanas att följa med sina symtom och kontakta Soites coronarådgivning med låg tröskel och söka sig till testning.

Daghemmet fortsätter sin verksamhet normalt på måndag. Vingen päiväkoti meddelar familjerna direkt via Päikky om eventuella specialarrangemang.

Det har också skett en eventuell coronaexponering i skolbyggnaden i Yxpila onsdag 4.8 i samband med att två elevgrupper bekantat sig med skolan. Soites infektionsenhet kontaktar de personer som varit på plats och sätter exponerade personer i karantän. Ykspihlajan koulu informerar familjerna direkt via Wilma i början av nästa vecka om specialarrangemang i samband med skolstarten.