Fortsätt till innehållet

Fågelinfluensa – Agera så här

Under tjänstetid kan du anmäla om massdöd av vilda fåglar eller enstaka döda rovfåglar till Mellersta Österbottens miljöhälsovårds tillsynsveterinär. Utanför tjänstetid kan du göra anmälan till jourhavande kommunalveterinär. Ingen anmälan behöver göras till tillsynsveterinären om enstaka döda måsar.

Anmäla massdöd av vilda fåglar

Veterinär Pihla Markkola p. 040 488 2999

Veterinär Annukka Nikula p. 040 489 2240

Utanför tjänstetid jourhavande kommunal veterinär: https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/miljohalsa-och-djur/djur/veterinarjour/

Rör inte vid döda fåglar utan skydd

En människa kan smittas av fågelinfluensa om hen sköter eller hanterar djur som insjuknat i eller dött av fågelinfluensa. Enskilda döda fåglar kan man begrava själv. I sådant fall bör man skydda sig mot smittan genom att använda andningsskydd av klass FFP3 och engångshandskar när man hanterar fåglarna.

Kontakta din egen hälsovårdscentral om du har rört vid en fågel utan skydd och får influensaliknande symtom.

Sörj särskilt för att barn och husdjur inte kommer åt döda fåglar.