Fortsätt till innehållet

Staden förbjuder fågelmatning i parkområden tills vidare

Karleby stad förbjuder matningen av fåglar i parkområden. Förbudet gäller också matning av änder bl.a. vid Stadssundet.

Förbudet är en försiktighetsåtgärd för att försöka förhindra spridningen av fågelinfluensan. Staden rekommenderar också att fåglar inte matas på egen gård eller i naturen tills vidare. Separata anvisningar om fågelmatning på vintern ges vid behov senare i höst.