Fortsätt till innehållet

Fel på ventilationsanordning i Öja skola

På onsdagskväll den 3 maj upptäckte Öja skolas undervisningspersonal lukt- och rökolägenhet i byggnaden och larmade räddningsmyndigheterna. Skolans elever och personal hade inte vistats i skolbyggnaden under skoldagen på grund av ett teaterbesök.

Räddningsmyndigheterna lokaliserade lukt- och rökolägenheten till ventilationsanordningen i vilken en brand hade brutit ut. Branden hade släckts av sig själv tack vare anordningens säkerhetssystem. Elden hade såldes inte spridit sig utanför ventilationsanordningen.

På grund av luktolägenheten har skolans lokal för teknisk slöjd och ett av klassrummen tagits tillfälligt ur bruk. Skolgången fortsätter normalt och ersättande lokaler kunde ordnas annanstans i skolbyggnaden.

Ventilationsanordningen kommer att bytas ut. Tidsplanen för bytet fastställs senare.