Fortsätt till innehållet

Finnair vann konkurrensutsättningen för lufttrafiken vid fem regionflygplatser på alla rutter

Transport- och kommunikationsverket Traficom har träffat beslut efter ett offentligt anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg med statligt stöd mellan Helsingfors och fem flygplatser i landskapen. Finnair vann konkurrensutsättningen på alla rutter. Flygen börjar opereras den 31 oktober 2022.

Regelbundna linjeflyg konkurrensutsattes mellan Helsingfors och flygplatserna i Joensuu, Jyväskylä och Kajana samt som en triangelrutt mellan Helsingfors och flygplatserna i Karleby-Jakobstad och Kemi-Torneå för perioden 31.10.2022–30.7.2023.

Fyra flygbolag lämnade in sina anbud: Amapola Flyg AB, DAT A/S, NyxAir OÜ och Finnair Abp. Joensuurutten fick tre anbud, Kajana- och Jyväskylärutten två anbud och Kemi-Karleby-rutten ett anbud. Grunden för avgörandet av konkurrensutsättningen var priset bland alla anbudsgivare som uppfyllde kraven som ställts i anbudsförfrågan.

“Vi har träffat upphandlingsbeslutet och nu börjar vi avtalsförhandlingarna med Finnair. Avsikten är att förhandlingarna kan slutföras så snart som möjligt och att flygen kan inledas planenligt den 31 oktober 2022”, berättar direktör Pipsa Eklund.

På vardagar blir det högst två direkta tur- och returflyg och tre triangelflyg på rutten Kemi-Karleby-Helsingfors. Flygen till Jyväskylä upphör redan den 23 juni 2023, och denna kortare period har beaktats med lite bättre servicenivå, dvs. det finns ett flyg mer per vecka.

“Vi kan höja servicenivån lite på flygplatserna under perioden, eftersom upphandlingen underskred budgeten i enlighet med plan. Vi måste dock beakta en eventuell prisstegring på bränsle och vara förberedda för det. Servicenivån kommer att vara lite lägre än under den föregående perioden”, säger Eklund. Priset på de anbud som lämnades in var 13,7 miljoner euro.

Stöd till regionflygplatserna är ett beslut av riksdagen

Konkurrensutsättningen baserar sig på ett anslag som riksdagen beviljade för anskaffning av lufttrafik och på en tidigare temporär lösning från år 2020 genom vilken man tillsammans med städerna strävar efter att återuppbygga den marknadsmässiga lufttrafiken till fem flygplatser mot nivån före coronapandemin.

Den 11 mars 2022 godkände riksdagen i årets första tilläggsbudget ett anslag på 17 miljoner euro som kan användas för att täcka kostnaderna för den allmänna trafikplikten inom luftfarten. Traficom har ålagt en allmän trafikplikt för rutterna.

Upphandlingsbeslut av den 5 september 2022: Utövande av reguljär flygtrafik till Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby

YTTERLIGARE INFORMATION

Pipsa Eklund, direktör, pipsa.eklund@traficom.fi, tfn 029 534 5396