Fortsätt till innehållet
Karttakuva maastokuvauksen aluerajauksesta

Flygfotograferingar 30.8. – 3.9.

Karleby stads terrängmätning utför flygfotograferingar på Utskogs, Kanaanslands och Vikås bostadsområden under tiden 30.8 – 3.9. Fotograferingen görs med en kartläggningsdrönare på 100 meters höjd.

Eventuella förfrågningar med e-post; maastomittaus@kokkola.fi