Fortsätt till innehållet

Flygkrigsskolan och Pansarbrigaden övar i Lochteå 14–23.11

Luftvärnsövningen ADEX 2/23 ordnas på skjut- och övningsområdet i Lochteå 14–23.11.2023. I övningen ingår flygverksamhet och användning av ammunition. Du kan följa hur övningen framskrider på adressen: www.puolustusvoimat.fi.

Ammunition används 15–18.11 och detta orsakar skottbuller i Lochteå och Houraati. Den huvudsakliga flygverksamheten pågår 19–22.11. Verksamheten med jaktplan och helikoptrar kan under den här tiden orsaka flygbuller som avviker från det vanliga.

Luftvärnsövningen är beväringarnas och reservisternas viktigaste skjut- och luftvärnsövning. Målet med övningen är att öva med hela luftvärnssystemet och öva samarbetet mellan samtliga försvarsgrenar. I övningen används skarp ammunition som skjuts med luftvärnets missilsystem och projektilvapen.

I övningen deltar trupper från alla truppförband som ger luftvärnsutbildning och från Flygvapnet och Marinen. Som mest har övningen en styrka på cirka 1 400 personer. Övningen leds av Luftkrigsskolan och stöds av Pansarbrigaden.

Farliga områden på grund av skjutning med skarp ammunition och drönarverksamhet

Luftvärnstrupperna skjuter med skarp ammunition ons. 15.11 kl. 7.00 – lör. 19.11 kl. 24.00 i Vattajanniemi. Boende, semesterboende och andra ombeds att lämna följande farliga områden:

  • de permanenta farliga områdena och restriktionsområdena EF R99A, R99B, R122A, R122B, D111A och D111B Lochteå samt Vattajanniemi skjutövningsområde.

Flygvapnet utför också övningar med drönare av kategori 2A i Vattajanniemi sön. 19.11 – ons. 22.11, dagligen kl. 7–17. Boende, semesterboende och andra ombeds att lämna följande farliga områden:

  • de permanenta farliga områdena och restriktionsområdena EF R99A, R99B, R122A, R122B, D111A och D111B Lochteå samt Vattajanniemi skjutövningsområde.
  • Renögrund (Krunni) hör till det farliga området endast under tiden 15−18.11.
  • förfrågningar om möjlighet att t.ex. vittja mellan flygningarna under tiden 19−21.11 kan göras per telefon på numret 0299 442 191.