Fortsätt till innehållet

Förbered dig på elavbrott – avgiftsfria infotillfällen för Karlebyborna

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ordnar i samarbete med Karleby stad gratis infotillfällen om hur man kan förbereda sig inför elbrist och elavbrott.

Gratis inträde, tillfällena ordnas i Hongell-salen i Karleby huvudbibliotek

 • lör. 17.12 kl. 11–12
 • lör. 14.1 kl. 11–12

Teman som behandlas är bl.a.

 • Hur påverkar elavbrott min vardag?
 • Hur har städerna förberett sig inför störningar i eldistributionen?
 • Hur kan jag själv förbereda mig inför elavbrott?
 • Hur strävar man efter att säkerställa tillgången till el i Finland?
 • Hur kan man varna om elavbrott i förväg?

Infotillfällena leds av lokala instruktörer i utbildningen 72 timmar.

Infotillfällen ordnas också på nätet

Det ordnas också infotillfällen om ämnet på nätet som man kan delta i via en Teams-länk. Länken finns på webbplatsen Karleby.fi. Tillfällena på nätet ordnas under följande vardagskvällar:

 • 14.12.2022 kl. 18–19
 • Mån. 19.12.2022 kl. 18–19
 • 28.12.2022 kl. 18–19
 • Mån. 16.1.2023 kl. 18–19 (på svenska)
Följa med inforillfällen på nätet