Fortsätt till innehållet
Två kungsfiskar på sandbrink i Veikko Salkios naturaliesamling.

Förnyade Kieppi slog publikrekord

Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, som fick svåra skador i branden i januari 2019, öppnades igen i juli 2023. I juli-augusti hade Kieppi ett rekordstort antal besökare, 5 150 besök, och före utgången av december uppgick antalet till 7 660 besökare. Före branden var det största antalet besökare för hela året 7 652 (året 2014).

Branden i Kieppi orsakade svåra skador på byggnaden med timmerstomme från 1823. Även utställningsdelen fick svåra rök- och sotskador. De flesta av naturhistoriska museets samlingar kunde räddas under släckningsarbetet, men en del av de specimen som förvarats på timmerbyggnadens övervåning förlorades i branden.

Museets nya lokaler stod färdiga i december 2021. Utställningarna byggdes del för del; samtidigt fotograferades proverna och de fick nya namnlappar. Det som ändå tog mest tid var iståndsättningen av uppstoppade djurs minidioramor; många underlag fick ny mossa och lav.

Från och med juli har utställningarna i Kieppi omfattat Veikko Salkios naturaliesamling, Viljo Nissinens mineralsamling och dagfjärilarna i Armas Järveläs fjärilsamling. I oktober öppnades dessutom den temporära utställningen Björken och stjärnan. I textilkonstnär Irene Välimäkis verk får naturmaterial som samlats i miljön ett nytt liv. Utställningen fortsätter till 11.2.2024.

På Kieppis gårdsplan färdigställdes också en geologisk utställning som presenterar bergarter från Mellersta Österbottens berggrund samt Finlands geologiska specialiteter. Projektet förverkligades i samarbete med Geologiska forskningscentralen (GTK) samt Kokkolan hautakivipalvelu Oy med stöd av ett stipendium som beviljades av K.H. Renlunds stiftelse.