Fortsätt till innehållet

Försäljningen av campingområdet avbryts och ärendet återremitteras för ny beredning

Försäljningen av Karleby campingområde med sluten auktion avbryts. Aktören som lämnat det högsta budet i auktionen har meddelat att den inte kan slutföra affären. Köpebrevet och markarrendeavtalet har inte undertecknats.

Stadsstyrelsen beslutade den 11 mars att avbryta auktionsförfarandet. Enligt förslaget inleder stadsmiljödirektören och utvecklingsdirektören en förfarandeprocess för att hitta en ny företagare till campingområdet.

Karleby campingområde är en del av Havsparkens helhet som ligger cirka 3 km från centrum av staden. Affären omfattar campingområdets receptionsbyggnad och servicebyggnad, områdets semesterbostäder, inkvarteringsstugor och campingstugor samt övriga lokaler.