Fortsätt till innehållet

Förslag till styrelseplatser behandlas i koncern- och stadsutvecklingssektionen

Koncern- och stadsutvecklingssektionen behandlar styrelseplatserna i Karlebynejdens Utveckling Ab, Lakea Ab, Karleby Energi Ab och KIP Infra Ab under sitt extra sammanträde torsdagen den 27 april. Sammanträdets föredragningslista publiceras i början av nästa vecka.

Koncern- och stadsutvecklingssektionen föreslår medlemmar i sammanslutningarnas styrelser till bolagsstämmorna.

Föredragningslistor och protokoll