Fortsätt till innehållet

Försök med tvåårig förskoleundervisning för barn födda 2016

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att Karleby stad har valts till en av försökskommunerna som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning från början av augusti 2021. Försöket gäller barn födda 2016.

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar senare de försöksverksamhetsställen där kommunen ska ordna tvåårig förskoleundervisning. Försöket med tvåårig förskoleundervisning ordnas inte vid alla verksamhetsställen.

Vi informerar mer efter att vi fått noggrannare anvisningar av undervisnings- och kulturministeriet.