Fortsätt till innehållet

Fr.o.m 15.1. kan man ansöka om Soites organisationsunderstöd

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite har beslutat dela ut organisationsunderstöd. Med organisationsunderstöd stöder välfärdsområdet allmännyttig verksamhet som främjar välfärd, hälsa och/eller säkerhet hos människorna i Mellersta Österbotten. Organisationsunderstöd kan ansökas om från och med 15.1.2024.

Med organisationsunderstöd stöder Soite verksamhet som stöder och genomför strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer i Soites välfärdsstrategi. Dessutom ska den verksamhet som understöd ansöks för stödja och komplettera social- och hälsovårdstjänster eller räddningstjänster som välfärdsområdet Soite har ansvar för att ordna samt fungera i samarbete med dessa tjänster.

I år fokuserar man i ansökningsprocessen på digital service, ensamhet, mental hälsa och hälsomotion. Dessutom uppmuntras organisationer att registrera sig och informera om sin verksamhet/sina tjänster i Lähellä.fi eller Suomi.fi-servicedatalagret (SDL).

Soite delar ut organisationsunderstöd som verksamhets- och engångsstöd samt som partnerskapsunderstöd.

  • Verksamhetsunderstöd kan ansökas om under perioden 15.1 – 5.2.2024. Ansökningar som inkommit för sent kan inte beaktas.
  • Engångsunderstöd kan ansökas om första gången 15.1-5.2.2024, och andra gången i början av juni 2024.

Understöd ansöks om genom att fylla i en elektronisk blankett. Mer information om organisationsunderstöd finns på Soites webbplats:

Understöd beviljas till allmännyttiga föreningar som registrerats i föreningsregistret eller stiftelser som registrerats i stiftelseregistret och som har som uppgift att främja hälsa och social välfärd eller säkerhet.

Organisationunderstöd på Soites webbplats