Fortsätt till innehållet
Kuvassa värikäs taideteos, jossa sarjakuvamaisesti piirretyt sotilaat ovat lippujen keskellä
Josef Wittlich, Sivukuva japanilaisesta ja kreikkalaisesta sotilaasta lippuineen, 1970–1975. Tempera kartongille, 101 x 72,5. Elke ja Werner Zimmerin lahjoituskokoelma, K.H.Renlundin museo. Kuva: Anna Katriina Puikko/KHRM

Gömda samlingar av krigskonst som sommarutställning i Rooska gården

Slagfält, segermarscher och de sista stunderna. Och kriget var förfärligt tar tittaren till krigsupplevelser genom konsten. Utställningen har inspirerats av Halkokaristriden 1854. Den sjunde juni blir det 170 år sedan det lokalt betydelsefulla Krimkriget.

 

Utställningen, som samlats ur Karleby stads samlingar, leder till stämningen under kriget. Lyrikerna i den traditionella soldatsången om krigets skeden på Östersjön leder besökaren på utställningen. De finska soldater som blev engelsmännens krigsfångar i Bomarsunds fästning skrev tydligen den ursprungliga sången, men med tiden förändrades orden: det uppstod Oolannin sota, som vi känner till. Låten överraskar med en rolig rytm och stöddiga ord som blivit till och med vilseledande segrande.

 

– Slaget vid Halkokari har blivit en viktig kamp för invånarna i Karleby, och runt årsdagen var det naturligt att bygga en utställning kring den. I utställningen hänvisas det till kriget i fråga direkt endast med ett fåtal verk som framställer det. Jag upplevde dock att den intressanta motsättningen mellan den sång som alla känner till och krigets fasor också tydligt illustrerar bild- och färgvärldens mångsidighet i även andra verk som framställs och på ett kontrollerat sätt förvirrar de vanliga tankemodellerna från krigskonstens kanon, berättar konstamanuensen i K.H. Renlunds museum Katriina Meller, som kuraterat utställningen, om bakgrunden och de val som hon gjort.

 

Konst för kampen på ett tryggt sätt in i utställningsrum, utrymmen som anses ofarliga, där man genom konsten kan uttryckas såväl det fysiska kriget som den psykiska kampen om att acceptera sig själv och få höra till gruppen. Museets uppgift är att lyfta fram aktuella ämnen och uppmuntra till att dela berättelser, fundera och ifrågasätta samt bilda ens egna åsikter. Sommarutställningen i Rooska gården fyller detta uppdrag.

 

Förhärligande av krig, krigsvardag och pacifism

 

På utställningen finns det tolkningar från flera olika tidsperioder som hänför sig till krig, men som baserar sig på olika perspektiv. En del av konstnärerna har upplevt krigets fasor på en personlig nivå, en del dokumenterar vad de har sett och läst, medan andra protesterar genom sin konst. En del har deltagit i marginalen för konstfältet och producerat bildsamling från krig samtidigt som de kämpade om sin lämplighet för den existerande formen. Striderna avtecknas framför oss på många olika sätt och utmanar oss att fundera på de sinneslandskap och minnesbilder som öppnar sig genom dem. Konsten påminner om att det finns kamp överallt och på alla sätt.

 

Utställningen Och kriget var förfärligt lyfter fram bland annat Veikko Vionojas kol- och blyertsteckningar med teman från vinterkriget samt Sigurd Wettenhovi-Aspas bilder som utstrålar patriotism från Finska kriget, men också mycket annorlunda bildsamlingar. Jaakko Valos verk som talar för pacifism och som bygger på bilderna från de palestinska flyktinglägren på 1980-talet får en att stanna upp fortfarande idag. Josef Wittlichs målningar av första världskriget med en naiv popkonstnärlig stil inspirerades av andra bilder och historieböcker, på konstnärens egna personliga bildspråk. ITE-konstnär Ilmari Salminens konst, där används kollageteknik, ger tittaren möjlighet att bekanta sig med försvarsmaktens stora namn.

 

På utställningen får samtidigt de som burit uniform i strid, de som drömt om det samt de som vägrat att bära vapen sina röster hörda. Uttryck från samhälleliga kriser och konflikter är fascinerande, men de uttrycker även inslag som är sensitiva och även förskräckliga. Varje konstnär har skapat sitt verk utifrån sitt eget konstnärskap, sina uppfattningar och åsikter. Vad som visar sig vara en passande skildring vid varje tidpunkt är beroende av tidsperiod, kultur och person. Konsten kan vara propaganda, den kan skada eller förena människor under krig. Man kan använda penseln på flera sätt.

 

 

Och kriget var förfärligt – verk ur Karleby stads samlingar

17.5–8.9.2024

Rooska gården, första våningen, Långbrogatan 39

Fritt inträde

Utställningens texter på finska, svenska, engelska.

 

 

Ytterligare information:

Katriina Meller, konstamanuens, tfn +358 40 805 0818, katriina.meller@kokkola.fi

Elina Vuorimies, ställföreträdare för utställningsamanuens, tfn +358 44 780 9478, elina.vuorimies@kokkola.fi