Fortsätt till innehållet
VesiVeijarin allastilat
Fotograf: Martti Pulkkinen

Gratis simhallsbesök för närståendevårdare i Badcentret VesiVeijari från och med 1.3.2023

Försök med gratis simhallsbesök för närståendevård i Badcentret VesiVeijari från och med 1.3.2023:

  • De personer som ingått avtal om närståendevård och har Karleby som hemkommun är berättigade till gratis simhallsbesök under VesiVeijaris normala öppettider.
  • Visa upp ett högst tre månader gammalt lönekvitto eller löneintyg vid VesiVeijaris kassa, identiteten ska styrkas på begäran.
  • Försöksperioden pågår under tiden 1.3.2023-28.2.2024.