Fortsätt till innehållet

Grunder för beviljande av specialmotionskort

Koder som antecknats på FPA-kortet

 • Astma, kod 203
 • Diabetes, kod 103
 • Muskelsjukdom kod 108
 • Psykiatrisk sjukdom, kod 112
 • Multipel skleros (MS), kod 109 eller 303
 • Parkinsons sjukdom, kod 110
 • Reumatism, kod 202
 • Kranskärlssjukdom, kod 206
 • Hjärtsvikt, kod 201
 • Epilepsi, kod 111

Medicinska utlåtanden

 • CP-skador (diagnos G80), FPA:s beslut om vårdbidrag eller medicinsk utredning
 • Progressiva sjukdomar i centrala nervsystemet (diagnoserna G10-G13), medicinsk utredning
 • Utlåtande om utvecklingstörning, omsorg om utvecklingsstörda,
 • FPA:s beslut om vårdbidrag, medicinsk utredning
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen),medicinsk utredning
 • Muskelsjukdom (diagnos G70-G73), medicinsk utredning
 • Psykiatrisk sjukdom (diagnos F32.2), medicinsk utredning
 • Multipel skleros MS (diagnos G35), medicinsk utredning
 • Bröstcancer, medicinsk utredning, högst 3 år gammalt läkarintyg
 • Stroke- och afasipatienter – bestående funktionshinder, medicinsk utredning
 • Sjuklig övervikt BMI>40, lapset >35 (utlåtande av hälsovårdare)
 • Osteoporos, medicinsk utredning (mätning av bentätheten)
 • Handikapp hos barn under 16 år, medicinsk utredning (t.ex. adhd, autism, epilepsi, hjärtsjukdom, cancer, astma,diabetes, reumatism)
 • Invaliditet, invaliditetsgrad minst 55 % eller invaliditetsklass 11, medicinsk utredning

Övriga grunder

 • Parkeringstillstånd för handikappade