Fortsätt till innehållet

Gymnasier i distansundervisning till slutet av läsåret, begränsningarna i fråga om sammankomster i utomhushobbyer förlängs till 15.6

Karleby stad iakttar de rekommendationer som utfärdats av den regionala myndighetsgruppen 26.5 och förlänger gymnasiernas distansundervisning till slutet av läsåret. Skolorna informerar de studerande om arrangemangen via Wilma. Skolavslutningarna och studentdimissionerna ordnas i liten skala utan publik. En gemensam studentfest ordnas för stadens studenter på samma sätt som ifjol i samband med Veneziaden i slutet av augusti.

Hobbyer som ordnas utomhus kan fortsätta i grupper med högst 10 personer med beaktande av coronasäkerhetsanvisningar. Begränsningen gäller både barn- och ungdomsgrupper. Staden påminner att verksamhetens arrangörer är ansvarig för att rekommendationerna följs. Rekommendationerna gäller till 15.6.