Fortsätt till innehållet

Gymnasierna förbereder sig på att övergå till distansundervisning i Karleby

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp konstaterade på sitt möte 12.5 att coronaläget har försämrats snabbt. Smittorna sprids nu kraftigt bland unga vuxna. Ledningsgruppen beslutade att gymnasierna övergår till distansundervisning från och med måndag 17.5. Gymnasierna informerar studerandena om arrangemangen via Wilma. Distansundervisningen pågår till 23.5.

Karleby stänger stadshuset, stadens depå och kommundelskontoren på grund av epidemiläget 14–23.5. Också ungdomslokalerna stängs. Kundbetjäningen fortsätter via fjärranslutningar, elektroniska kanaler och per telefon under normala telefontider. Alla offentliga tillställningar som staden ordnar samt grundskolornas dagsutflykter och besök som ordnas inomhus ställs in 14–23.5.

Uteidrottsplatserna får användas men staden rekommenderar att man inte använder omklädningsrummen.

Staden rekommenderar starkt att man övergår till distansarbete i alla uppgifter där det är möjligt.

Karleby stad uppdaterar informationen när lägesbilden blir tydligare.