Fortsätt till innehållet

Hälsoövervakningens verksamhetsställe i Karleby flyttas

Hälsoövervakningens verksamhetsställe i Karleby flyttas från Hammargränd till Anders Chydeniusgatan 49, 67100 Karleby fr.o.m. 4.11.2021.

Mellersta Österbottens miljöhälsovårdens postadress är Hakalaxgatan 83, 67100 Karleby.

Veterinärens mottagningsverksamhet fortsätter som normalt på adressen Hammargränd 15, 67100 Karleby.