Fortsätt till innehållet

Har du barn under skolåldern i familjen? Svara på enkäten om Karlebytillägget!

Med hjälp av enkäten utreds det om Karlebytillägget påverkar familjernas val när det gäller vård av barn under skolåldern. Enkäten är riktad till alla föräldrar till barn under skolåldern och till dem som planerar att bilda familj.

Enkäten kan besvaras 11 – 17.10.2021.

Karleby stad har beställt en enkät om hur Karlebytillägget påverkar familjers val när det gäller vården av barn under skolåldern. Enkäten utgör en del av en utredning som startat till följd av en fullmäktigemotion. Den  genomförs av Vertikal Oy som har specialiserat sig på att ta fram kommuninformation. Utredningen färdigställs före behandlingen av nästa års budget i stadsfullmäktige.

Svara på enkäten!