Fortsätt till innehållet

Hemtester delas ut i skolor efter sportlovet

Hemtester av Försörjningsberedskapscentralen för testning av coronaviruset delas ut i Karlebys skolor efter sportlovsveckan på måndag 7 mars. Tester delas ut till elever inom grundläggande utbildning och till andra stadiets studerande. Varje elev får 5 tester i enlighet med riksomfattande praxis. Hemtestning rekommenderas om eleven visar symtom som tyder på coronavirussmitta. I förpackningarna finns närmare anvisningar om hur testet ska göras. En vuxen ska alltid övervaka testningen.

Totalt delas ca 60 000 tester ut i skolorna i Karleby. De temperaturer som anges i anvisningarna ska iakttas under transporten och förvaringen av testerna. Testerna får inte utsättas för köld utan de ska transporteras skyddade mot köld så fort som möjligt för förvaring i rumstemperatur.