Fortsätt till innehållet

Höjningar av statsunderstöden för reparation av enskilda vägar

Statsrådet har utfärdat en förordning om en temporär ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023–2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande.

Endast konstituerade väglag kan söka statsunderstöd eller ansöka om plogning av staden.

Målet med förordningsändringen är att uppmuntra väglag att förbättra och reparera enskilda vägar och minska det eftersatta underhållet av de enskilda vägarna. Ett fungerande nätverk av enskilda vägar förbättrar försörjningsberedskapen och underlättar bland annat transporten av inhemskt virke längs enskilda vägar för skogsindustrins och energiproduktionens behov.

Statsunderstödets maximibelopp stiger enligt följande:

  • sedvanliga vägförbättringsobjekt 50% → 70%
  • de mest betydande broobjekten 75% → 85%
  • överraskande reparationsobjekt till följd av naturförhållanden 75% → 85%
  • vinterväg 65% → 70%

 

Ytterligare information: https://www.lvm.fi/sv/-/hojningar-av-statsunderstoden-for-reparation-av-enskilda-vagar-1888502