Fortsätt till innehållet

Informationsmöte om sysselsättningsstödet

Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby kan ansöka om sysselsättningsstödet från Karleby stad. Stadens sysselsättningstjänster beviljar understödet efter prövning, i enlighet med de fastställda grunderna för beviljandet och inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster.

För föreningarna ordnar vi ett informationsmöte om sysselsättningsstödet, principerna för beviljandet och om ansökningsprocessen 17.2.2022 kl.17.30–19.00. På grund av coronasituationen ordnas evenemanget på distans.

Ansökningsprocessen är tvådelad. Först meddelas via e-tjänsterna att föreningen önskar få sysselsättningsstöd. Föreningen kan ansöka om sysselsättningsstöd via e-tjänsterna när som helst under 2022.

Om föreningen godkänns som mottagare av understöd förs ett inledande samtal. Föreningen ansöker om understöd för den arbetslösa arbetstagaren månatligen i e-tjänsterna via en separat ansökan.

På informationsmötet berättar vi hur du ansöker om sysselsättningsstöd. Ansökningar kan börja lämnas in efter informationsmötet. Då uppdaterar vi också ansökningsanvisningarna på stadens webbplats www.kokkola.fi Jobb och företagsamhet> Sysselsättningstjänster> Till arbetsgivaren.

Anmäl dig till evenemanget senast 15.2.

Teams-länken till evenemanget skickas per e-post till dem som anmält sig.

Mer information fås av:

Arbetstränare Maria Kiiskilä
050 350 6803
maria.kiiskila@kokkola.fi

Anmäl dig till evenemanget senast 15.2.