Fortsätt till innehållet

Infotillfälle: cykelbana Karleby-Kronoby-Pedesöre

Karleby stad, Kronoby kommun och Pedersöre kommun utarbetar i samarbete en utredningsplan för en överkommunal cykelbana längs riksväg 8. Planobjektet sträcker sig från den nuvarande cykelbanans ändpunkt vid Kronobyvägen i norr söderut mot Lepplax i Pedersöre och förenas med den parallellväg som anvisats i planen för omkörningsfiler på riksväg 8. Enligt planen blir längden på cykelbanan cirka 20 km. I planen utreds alternativa sträckningar, särskilt när det gäller Kronoby centrum. Planen färdigställs senast den 31 december 2022.

Kommunerna ordnar ett gemensamt infotillfälle om projektet den 2 november 2022 kl. 18–20 vid Kronoby kommungård. Tillfället är tvåspråkigt. Välkommen!