Fortsätt till innehållet

Infotillfälle om kommunförsöket med sysselsättning för föreningar och organisationer

Karlebynejdens kommunförsök hälsar organisationer och föreningar välkomna med på en resa mot en hållbarare framtid. Den 27 oktober ordnas infotillfället ”Framtid i medvind – Kommunförsöket och föreningar i samarbete” som samlar aktörer inom tredje sektorn till ett kick off-evenemang för samskapande. Målet är att bl.a. diskutera och förmedla information om de möjligheter som olika sektorer erbjuder.

I sysselsättningsarbetet behövs samarbete mellan många olika aktörer under klientens väg mot sysselsättning. Som en del av kommunförsöket skapas nätverk och gemensam praxis.

“När försöket inleddes i mars var arbetslöshetsgraden i Karleby 10,3 procent. Enligt översikten från augusti är den nu 8,5 procent. Detta visar på att arbetsmarknaden drar och att man har lyckats hålla i gång processen under hela den svåra förändringssituationen. Cirka 400 personer som tidigare var kommunförsökets klienter är nu ute i arbetslivet”, berättar Karleby stads sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki.

Långtidsarbetslösheten har däremot ökat.

“Orsakerna till långtidsarbetslöshet är många. I Finland använder vi begreppet i rätt tidigt skede, redan efter ett års arbetslöshet. Jag skulle hellre säga att en person är mellan jobb, vilket vore mera uppmuntrande och positivt. Arbetslösheten kan bero på många olika orsaker och därför är det viktigt att erbjuda en individuell stig ut ur den och delaktighet enligt det egna behovet för var och en. Arbetslösheten tär i värsta fall på resurserna när vardagen blir en överlevnadskamp”, fortsätter Levijoki.

Här har den tredje och fjärde sektorn – föreningarna och medborgarna – en viktig uppgift, vid sidan om annan service. Delaktighet för med sig välfärd och mångsidiga arbetsmiljöer kan utveckla expertisen och dessutom skapa nätverk och en känsla av samhörighet.

“I bästa fall kunde vi samla nyttan som de olika sektorerna – den offentliga sektorn, föreningarna och medborgarna – för med sig åt kommunförsökets klienter och kommuninvånarna och i bästa fall hjälper den tredje och fjärde sektorn personer från andra orter att slå rot. Med hjälp av detta infotillfälle vill vi fortsätta utveckla samarbetet inom nätverket för det gemensamma målet”, uppmuntrar Levijoki.

Infotillfället ordnas i Karlebysalen i Karleby stadshus som hybridevenemang den 27 oktober. Vi följer coronaanvisningarna för tidpunkten i fråga. Deltagarna ombes anmäla sig i förväg via anmälningslänken i evenemangskalendern på https://tapahtumat.kokkola.fi

 

Mera info:

Sanna-Mari Levijoki
Sysselsättningschef
044 7809 086
sanna-mari.levijoki@kokkola.fi

 

Framtid i medvind – Infotillfälle Kommunförsöket och föreningar i samarbete