Fortsätt till innehållet

Inledning av skolarbete läsåret 2021-2022 Karleby stads förskolor, grundläggande utbildning och gymnasium

  • Klasserna 1–6 i den grundläggande utbildningen onsdagen den 11 augusti.
  • Klasserna 7–9 i den grundläggande utbildningen onsdagen den 11 augusti (Donnerska skola), adress: Hälsovägen 1.
  • Gymnasiet onsdagen den 11 augusti , adress: Hälsovägen 1.
  • Eftermiddagsverksamheten börjar onsdagen den 11 augusti.
  • Förskolan börjar onsdagen den 11 augusti för grupper placerade vid daghem och skolor.

Nya elever som inte inskrivits tidigare kan anmäla sig till förskolan eller till den grundläggande utbildningen samma dag innan skolarbetet börjar.