Fortsätt till innehållet

Intentionsavtal om överlåtelse av markområde på Karleby storindustriområde

Umicore Finland Ab planerar en utvidgning av fabriksfunktionerna i Karleby. Karleby stad, Karleby Hamn Ab, Umicore Finland Ab och Boliden Kokkola Ab har förhandlat om ett intentionsavtal för arrangemang som anknyter till markområden.

Parter i intentionsavtalet är Karleby stad, Karleby Hamn Ab, Umicore Finland Ab och Boliden Kokkola Ab. Avsikten är att främja arrangemang som anknyter till marköverlåtelse på Karleby storindustriområde. I intentionsavtalet bestäms förutsättningarna för de egentliga arrangemangen och vilka förhandsutredningar som krävs. Syftet med intentionsavtalet är att främja förverkligandet av marköverlåtelsearrangemang.

”Den positiva andan är fortsättningsvis stark på storindustriområdet och möjliggör nya investeringar på området. Vi bör ha beredskap att ta flexibla beslut i samarbete med aktörerna på området”, konstaterar stadsdirektör Stina Mattila.

Ytterligare uppgifter: