Fortsätt till innehållet

International Kokkola Day firar kulturens mångfald

International Kokkola Day ordnas redan för tredje gången i stadsbiblioteket torsdagen den 25 april. Under dagen bjuds det på program med betoning på konst. För planeringen och genomförandet svarar frivilliga från olika kulturer. Evenemanget ordnas av yrkeshögskolan Centria och Welcome Office. Welcome Office är Karleby stads info- och rådgivningstjänst i frågor som anknyter till invandring och integration.

Evenemanget ordnades för första gången 2022. Syftet med evenemanget är att föra samman Karlebybor och att presentera stadens brokiga kultur. Tanken är att evenemanget ska ordnas årligen i Karleby. I år får vi bland annat bekanta oss med asiatisk mat och dans och musik från olika kulturer.

 

Program

15.00 My Path in Finland: Berättelser från internationella människor

16.00 Internationell mat

16.30 Musik, dans, dikter, Centria kör

18.30 Evenemanget avslutas.