Fortsätt till innehållet

Invånarenkänt

Syftet med denna invånarenkät är att ta med ytterligare information om bostadsområdet Tallåsen för examensarbetet (diplomarbete). Examensarbetet utarbetas vid Uleåborgs universitets arkitekturavdelning i uppdrag av Karleby stads stadsplanering.

I diplomarbetet som görs vid avdelningen för samhällsplanering undersöks Tallåsen -områdets historia, värden och skyddet av byggnader och miljön, samt möjligheterna till tilläggs byggande och utvecklande av området baserat på trädgårdsstadsideologin.

Svara endast 31.8.2023.

Invånarenkät Bostadsområdet Tallåsen