Fortsätt till innehållet

Invånarenkäten om Karleby nationalstadspark i april

Kom med och utveckla Karleby nationalstadspark och svara på invånarenkäten 1.4. – 1.5.2021.

Enkätens syfte är att kartlägga hur känd nyligen inrättade Karleby nationalstadspark är och dess nuvarande användning samt att få in användarnas utvecklingsönskemål beträffande området.

Svara på invånarenkäten!