Fortsätt till innehållet

Iståndsättande av hundrastgården i Karleby börjar i slutet av augusti

Enligt en preliminär plan inleds iståndsättandet av hundrastgården vecka 35 (med början mån. 29.8). Arbetet anknyter till torrläggning och parkering och omfattar hela hundrastgården. Stängslena tas också ner under arbetet.

Hela rastgården är ur bruk under arbetets lopp. Om stängningen informeras med skyltar när arbetet inleds. Arbetet uppskattas ta två veckor i anspråk och vi informerar skilt om när den tas i bruk på nytt.