Fortsätt till innehållet

Iståndsättningen av Rummelö-Harrbåda friluftsled startar på hösten – leden tillfälligt ur bruk

Iståndsättningen av Rummelö-Harrbåda friluftsled startar hösten 2023 genom att ta bort dåliga spänger. Leden är stängd på avsnittet som börjar från Villa Elbas naturstig och fortsätter mot Harrbådan. Villa Elbas tillgängliga naturstig kan användas normalt under iståndsättningsarbetet.

Särskilt de spänger som ligger på högre höjd på leden till Rummelö fågeltorn och fågelflak kan orsaka farliga situationer om spången ger vika. Därför stängs leden tills nya spänger har satts på plats.

Spängerna rivs på hösten och forslas bort på vintern. Samtidigt hämtas nya spänger som sätts på plats under våren och början av sommaren. Transporten sker på vintern när marken frusit, eftersom jordmånen på området är mycket fuktigt och tål inte annars tyngden från maskinerna.
Samtidigt förnyas ledens skyltar och fågeltornen iståndsätts.

Rummelö-Harrbåda friluftsled är ett Helmi-objekt i Karleby och ingår i nationalstadsparken. Alternativa utflyktsmål hittar du på Karleby stads webbplats eller på finska på den nya friluftskartan som du får köpa från Karleby stads turistinformation, Badcentret VesiVeijari eller Idrottsgården.

Karta