Fortsätt till innehållet

Jervois Finland Oy investerar i Karleby – positiv inverkan på näringslivet i området och Finland

Jervois Finland Oy informerade i dag 16.5.2022 om ett beslut att fördubbla koboltaffärsverksamhetens produktionskapacitet i Karleby. Utvidgningen är betydande och kommer att ha en stor inverkan på sysselsättningen.

-Den internationella företagsmiljön i Karleby storindustriområde utvecklas i och med Jervois Finland Oy:s nya investering. Vi är mycket glada över den färska nyheten. Investeringen för med sig goda sysselsättningsmöjligheter i Karlebys mångsidiga kompetenscentrum inom kemisk industri, både åt kommuninvånarna och inflyttare, konstaterar stadsdirektör Stina Mattila belåtet.

I sin färska strategi har Karleby stad förbundit sig att vara en aktiv partner åt företag i området och att stöda deras tillväxt. Den aktiva näringspolitiken stöder uppkomsten av arbetsplatser och stärker områdets dragningskraft.

-Jervois Finland Oy:s beslut är en fin indikator på företagets tillit till vårt område. Aktörerna på Karleby storindustriområde, staden och forskningsanstalterna har haft ett nära samarbete sedan början av 2000-talet. Den långsiktiga utvecklingen och samarbetet stöder företagens verksamhetsbetingelser i Karleby och skapar en grund för nya investeringar, berättar stadens utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat en nationell batteristrategi med målsättningen att skapa en värdekedja för batterimaterial i Finland som baserar sig på hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

-Jervois Finland Oy:s beslut om utvidgning i Finland är betydande. Det stärker ytterligare den finländska batteriindustrins roll som en del av den europeiska värdekedjan. Finlands fokus på hållbar utveckling, innovationer, expertis och industriellt samarbete erbjuder en mycket konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företag inom batteriindustrin. Beslutet bidrar också indirekt till uppnåendet av Finlands och Europas mål som anknyter till kolneutralitet, ökar självförsörjningen inom EU och skapar nya arbetsplatser inom den snabbt växande branschen, konstaterar Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest In, Business Finland.

Kokkola Industrial Park hyser cirka 70 företag och sysselsätter 2300 personer. Jervois Finland Oy producerar koboltbaserade specialkemikalier och finpulver av toppkvalitet och har för tillfället cirka 200 anställda i Karleby. Företagets planerade investering stärker Finlands internationella position inom tillverkningen av batterimaterial.

Ytterligare uppgifter:

Stina Mattila
stadsdirektör
Karleby stad
stina.mattila@kokkola.fi

Jonne Sandberg
kehitysjohtaja
Kokkolan kaupunki
jonne.sandberg@kokkola.fi