Fortsätt till innehållet

Joanna Kurth har valts till Karlebys nya museichef

Joanna Kurth från Åbo har valts till Karlebys nya museichef. Kurth har mångsidig arbetserfarenhet från museibranschen. Hon har arbetet bl.a. som forskare, utställningsamanuens och intendent för Wäinö Aaltonen museet och Åbo museicentral. För närvarande arbetar hon som projektchef för museet för historia och framtiden som planeras i Åbo samt som medlem i styrgruppen för Åbo museicentral.

Kurth kommer att tillträda tjänsten som museichef den 1 september 2023 när nuvarande museichef Kristina Ahmas lämnar tjänsten.