Fortsätt till innehållet

Jordlotter för husbehovsodling 2021 delas ut

Jordlotter för husbehovsodling 2021 delas ut onsdagen de 12 maj på följande åkrar:

kl. 17.00 Hållhagen (Beckbruksvägen)

kl. 17.40 Jansson (Janssonsvägen)

kl. 18.30 Yxpila koloniträdgård

kl. 19.10 Lintula (Hepo-Ventusvägen)

 

Hyran är 15.00 € /ar. Skörden ska bärgas före den 15 oktober 2021.

Mer information: Karleby stad, Ahti Räinä, puh. 044 780 9344, ahti.raina@kokkola.fi