Fortsätt till innehållet

Jouren för barn och unga får den första välgörenhetspotten

Den första välgörenhetspotten från försäljningen av Karlebyprodukter med en sälunge som motiv har samlats in. Beloppet är 1 534 €. Till mottagare valdes Soites barnakut.

Kriteriet vid valet var en verksamhet som berör alla barnfamiljer på Karlebys område”, konstaterar Karleby stads marknadsförings- och kommunikationschef Päivi Korpisalo.

Soites barnakut ansvarar 24/7 för nästan all jour inom social- och hälsovårdstjänster vad gäller barn och unga.

“Soites barnakut är en oersättlig resurs för barn, unga och deras familjer i Karleby. Det känns rätt att stödja dess verksamhet med sälungsvänners välgörenhetspott”, konstaterar Elina Warsta från Solmu.

Boardvillages företagare berättar att ett nytt varuparti nu finns i butiken och näthandeln.