Fortsätt till innehållet

Julens och årsskiftets öppettider

Stadens tjänster har avvikande öppettider under julen och vid årsskiftet.

Stadshuset

23.12–2.1 stängt

Kontoret för småbarnspedagogik

 

Bibliotek

23.12

 • Huvudbiblioteket kl. 9–18
 • Björkhagens bibliotek kl. 9–15
 • Biblioteken i Kelviå och Lochteå kl. 10–16
 • Biblioteken i Ullava och Rahkonen håller stängt.

24 – 26.12

 • Alla bibliotek håller stängt.
 • OBS! Björkhagens bibliotek stängt 24–28.12
 • OBS! Ullava kyrkbys bibliotek stängt 22–28.12
 • OBS! Rahkonens bibliotek stängt 21–27.12, 28.12 öppet kl. 15–19

31.12

 • Huvudbiblioteket kl. 9–17
 • Björkhagens bibliotek kl. 9–15
 • Biblioteken i Kelviå och Lochteå kl. 10–16
 • Biblioteken i Ullava och Rahkonen håller stängt.

1–2.1 samt 6.1

 • Alla bibliotek håller stängt.

Bokbussen kör inte 23.12–2.1

 

Badcentret VesiVeijari

 • 23.12 öppet kl. 6–18 (vinterbad kl. 14–18)
 • 24–25.12 stängt
 • 26.12 öppet kl. 11–18
 • 31.12 öppet kl. 8–18
 • 1.1 stängt
 • 6.1 öppet kl. 11–18 (vinterbad kl. 14–18)
 • Alla VesiVeijaris öppettider

 

Idrottsgården

 • 24–25.12 stängd
 • 26.12 öppen kl. 14–21
 • 31.12 öppen kl. 7.30–18.00
 • 1.1 stängd
 • 6.1 öppen kl. 14–22
 • Till gymmet varje dag kl. 04–22 med säsongkort
 • Alla Idrottsgårdens öppettider

 

Ishallen/Best-Hall, Kipparihallen, Sandhagen och Kyrkbacken

 • 24–25.12 stängda

Hållhagens idrottshall

 • 20–26.12 samt 31.12–1.1 stängd

 

Kelviå fritidshus och Maininki i Lochteå

 • 24–26.12 samt 31.12–2.1 stängda.
 • Man kommer in till gymmet med säsongkort.

 

Museer

 • 23–26.12, 1.1 och 6.1 stängda
 • Öppna övriga tider: ti-sö kl. 11–16,  to kl. 11–18

 

Karlebynejdens institut

 • kansliet stängt 20–31.12

 

Kommunförsöket med sysselsättning

 • 27.12–2.1 är kontoret (iPark) och det regionala servicenumret 06 828 9800 stängda.
 • I brådskande ärenden betjänar den riksomfattande telefontjänsten må-fr kl. 9–16.15 (vardagshelgafton kl. 9–15)

 

Kosek

 • 24–26.12 stängt
 • 27–31.12 jour kl. 8–16 tfn 06 824 3400 / info@kosek.fi

 

Stadstrafik Bysse 23.12–9.1

 • Må-fr körs turerna på linjerna 1, 2, 3, 4 och 5
 • körs en kombinationstur av stamlinjerna 4+5

 Avvikelser:

 • 24.12 körs lördagstrafikens turer fram till kl. 13
 • 25.12, 1.1 och 6.1 ingen trafik

På grund av epidemiläget ordnar staden inte den traditionella nyårsmottagningen.