Fortsätt till innehållet

K.H.Renlunds museums samlingar i Finna

En målning med två ungdomar
Beda Stjernschantz, Pastoral, 1897. Bild: Joni Virtanen, KHRM.

K.H.Renlunds museum har öppnat en del av sina konstsamlingar i Finna-tjänsten på adressen khrm.finna.fi. På webbsidan kan man bläddra bland konstverk från den finska konstens guldålder i Karl Herman Renlunds samling, Veikko Vionojas österbottniska landskap och allmogeinteriörer samt grafik och målningar av Teuvo-Pentti Pakkala som representerar vårt lands främsta efterkrigstida modernister.  Elke och Verner Zimmers samling naiv och outsiderkonst, som deponerats åt museet, tillför internationell färg till samlingarna. Zimmers samling representeras av ett hundratal konstverk som publicerats med bild.

I detta skede publicerar K.H.Renlunds museum ca 460 konstverk med bild i Finna. Största delen av dessa utgörs av verk av Veikko Vionoja. Man kan söka bland verken med hjälp av sökord och begränsade sökningar.  På museets egen sida i Finna kan man läsa noggrannare om villkoren för bildanvändning.

Digitaliseringen och publiceringen av samlingarna i Finna har finansierats av undervisnings- och kulturministeriet.

Finna.fi-tjänsten har utvecklats och upprätthålls av Nationalbiblioteket. Tjänsten gör Finlands museers, biblioteks och arkivs samlingar tillgängliga för alla. Materialet som K.H.Renlunds museum nu publicerat  finns, förutom på museets egen sida i Finna, också på oragnisationernas genensamma Finna.fi. Över 400 organisationer är redan med i Finna.

Ytterligare information:

projektarbetare
Anna Katriina Puikko
anna.puikko(at)kokkola.fi
tel. 044 7809 576

utställningsamanuens
Susanne Svenfors-Furu
susanne.svenfors-furu(at)kokkola.fi
tel. 044 7809 052