Fortsätt till innehållet

Kajplatser under Till havs-mässan

Den tredje Till havs-mässan ordnas vid Sundmuns hamnområde och Havsparken 25–26.5.2024. På grund av evenemanget reserveras platserna vid hamnbassängens strandmur (C) och kaj B för mässarrangörerna under tiden 24.5 kl. 9 – 26.5 kl. 21.

Om ni har en båtplats vid dessa kajer ber vi er beakta att båten måste föras bort för den tid evenemanget pågår. Om ni behöver en ersättande båtplats för veckoslutet kan ni kontakta mässarrangören senast 15.5. Kontaktperson är Niina Palosaari, tfn 040 718 5350, niina.palosaari@hillagroup.fi. Det finns ett begränsat antal reservplatser.

Staden betalar inte för flyttningen av båten eller kompensation för båtplatsen för denna tid. Om båten inte flyttas har mässarrangören rätt att flytta båten på båtägarens bekostnad.

I enlighet med stadsstrukturnämndens beslut 25.01.2023 reserveras platserna vid hamnbassängens strandmur och kaj B vid Sundmun årligen för ordnandet av Till havs-mässan. Beslutet gäller tills vidare under förutsättning att evenemanget är gratis för besökarna.

Mer information:

Karleby stad, Sjötrafik

veneily@kokkola.fi