Fortsätt till innehållet

Karleby betonar gemensamt ansvar när det gäller coronasäkerheten

På grund av det allvarliga coronavirusläget rekommenderar Karleby stad och Soites coronaledningsgrupp att hobbyverksamheten för barn och vuxna håller paus i några veckor. Kommunmedlemmarna ombes också kritiskt överväga hurdana evenemang och tillställningar det lönar sig att delta i under denna allvarliga situation. Enligt rekommendationen ska sammankomster ordnas endast efter noggrant övervägande och dessutom ska hygienanvisningar som anknyter till coronaviruset följas. Arrangörerna bär ansvaret för evenemangens coronasäkerhet.

”För att staden ska kunna hålla sina tjänster öppna så normalt som möjligt fästs särskild uppmärksamhet vid coronasäkerheten. Restriktioner kan tillämpas för lokaler eller tjänster. I en del av stadens tjänster tas också covidintyget i bruk. Vårt gemensamma mål är nu att hindra att viruset sprider sig kraftigt”, konstaterar stadsdirektör Stina Mattila.

Covidintyget är ett alternativ när det gäller hälsosäkerhetsåtgärder. Covidintyget har i lagen avsetts för situationer som omfattas av de restriktioner som myndigheterna fastställer för att förhindra att sjukdomen sprids.

Nu behöver vi alla ta ansvar för vår egen och andras hälsa. Använd munskydd, undvik närkontakt, kom ihåg säkerhetsavståndet, använd handdesinfektionsmedel och ta vaccinet”, påminner Mattila.

Så här påverkas stadens tjänster

Skolor

 • Undervisningen i skolorna fortsätter som vanligt som närundervisning. Säkerhetsåtgärderna i skolorna effektiveras.
 • En stark rekommendation om användning av munskydd gäller i årkurs 7 – 9 och gymnasieskolorna.
 • En elev får inte komma till skolan sjuk, utan först när symtomen är upphör eller när symtomen lättar avsevärt.
 • Skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet fortsätter normalt.
 • Kohasu-hobbyverksamheten i samband med skoldagarna fortsätter i den mån som verksamheten kan ordnas på ett coronasäkert sätt. Om eventuella annulleringar informeras via Wilma.

Karlebynejdens institut

 • Verksamheten vid Karlebynejdens institut fortsätter enligt programmet.
 • Bildkonstkolans och ordkonstskolans verksamhet fortsätter.
 • Om eventuella ändringar informeras timlärare och studerande i första hand via e-post.

Småbarnspedagogik

 • Småbarnspedagogiken fortsätter som vanligt. Om eventuella ändringar informeras vårdnadshavarna direkt via Päikky.
 • Vuxna som lämnar eller hämtar barn till eller från daghem eller andra dagvårdsplatser rekommenderas fortsättningsvis använda eget munskydd. Personalen inom småbarnspedagogiken använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationen från Soites enhet för förebyggande av infektioner.

Bibliotek

 • Biblioteken har öppet som vanligt, men evenemang som ordnas i biblioteket har avbokats under tiden 8 – 30.11. Biblioteket rekommenderar att självbetjäningen används. Undvik onödig vistelse i biblioteket.
 • Bokbussens kundantal är begränsat, högst 3 kunder åt gången.

Muséer

 • Muséerna har öppet som vanligt och i dem begränsas antalet personer per lokal. För tillfället tar muséerna inte emot grupper och i muséets lokaler ordnas inte heller sammankomster eller evenemang.

Idrottslokaler

Ungdomstjänster och -lokaler

 • Ungdomslokalerna har öppet normalt och antalet personer per lokal är begränsat.
 • Mera info via Nuorten Kokkola på FB och IG.
 • Besök lokaler och delta i verksamhet endast om du är frisk!

Stadshuset, stadens depå och kundtjänsten

 • Stadshuset, stadens depå och kundtjänsten har öppet som vanligt.
 • Vi rekommenderar i första hand användning av elektroniska tjänster och kontakt via telefon eller e-post.

Loistavaa! – Strålande! kulturveckan för barn och unga

 • Kulturveckan för barn och unga ordnas i Karleby 8-21.11.2021.
 • De evenemang under kulturveckan som är öppna för allmänheten ordnas om verksamheten kan konstateras vara coronasäker.
 • Följ annonseringen om evenemangen via Kultur-Karleby på Facebook.