Fortsätt till innehållet

Karleby deltar i Yles kampanj En miljon soppåsar

Karleby är en av nästan 150 städer och kommuner som deltar i Yles riksomfattande kampanj En miljon soppåsar. Syftet med kampanjen är att uppmuntra människor att samla skräp i sin omgivning, minska likgiltigheten gentemot nedskräpning av miljön och att fästa uppmärksamhet vid hur man beter sig ansvarsfullt när man rör sig i naturen.

Kampanjen pågår 13.4-14.6.2023. Vi utmanar alla Karlebybor – ensam, med kompis, med arbetskamrater, som förening osv. – att städa sin närmiljö.  Kampanjen syns i Yles kanaler och program hela våren. På Yles kampanjsida svenska.yle.fi/miljonsoppasar kan man gå in och anmäla hur många soppåsar man samlat i den egna hemkommunen.

I vår karttjänst ser du behändigt var stadens sopkärl är placerade: https://kartta.kokkola.fi/IMS/sv/Map

Under kampanjen sätts extra pop up-avfallskärl ut på stan. De står kvar i några dagar och flyttas sedan vidare till följande ställe.

22. – 26.5. Tarmonpuisto (Kelviå)
23. – 24.5. Roskaruka
25. – 26.5. Månskensparken (Rytibacken)
29.5. – 2.6. Näridrottsplatsen vid Kirkonkylän koulu (Lochteå)
30. – 31.5. Granbacksparken (Granbacken)
1.6. – 2.6. Korpparken (Lappilbacken)
5.- 9.6. Idrottsplanen i Ullava
6. – 7.6. Svedjeparken (Kaustar)
8. – 9.6. Karlsparken (Hakalax)