Fortsätt till innehållet

Karleby deltar i Yles kampanj En miljon soppåsar

Karleby är en av nästan 150 städer och kommuner som deltar i Yles riksomfattande kampanj En miljon soppåsar. Syftet med kampanjen är att uppmuntra människor att samla skräp i sin omgivning, minska likgiltigheten gentemot nedskräpning av miljön och att fästa uppmärksamhet vid hur man beter sig ansvarsfullt när man rör sig i naturen.

Kampanjen pågår 13.4-14.6.2023. Vi utmanar alla Karlebybor – ensam, med kompis, med arbetskamrater, som förening osv. – att städa sin närmiljö.  Kampanjen syns i Yles kanaler och program hela våren. På Yles kampanjsida svenska.yle.fi/miljonsoppasar kan man gå in och anmäla hur många soppåsar man samlat i den egna hemkommunen.

 

Anmäl ditt srkäp här

Pop up-avfallskärl ut på stan

Under kampanjen sätts extra pop up-avfallskärl ut på stan. De står kvar i några dagar och flyttas sedan vidare till följande ställe.

5.- 9.6. Idrottsplanen i Ullava
6. – 7.6. Svedjeparken (Kaustar)
8. – 9.6. Karlsparken (Hakalax)

I vår karttjänst ser du behändigt var stadens sopkärl är placerade: https://kartta.kokkola.fi/IMS/sv/Map

Yle söker en person som blivit ivriga att plocka srkäp

Har du blivit ivrig att plocka skräp i och med Yles kampanj En miljon soppåsar? Anmäl dig själv eller en kompis så har ni båda möjligheten att delta i en direktsändning på tv!

Kampanjen En miljon soppåsar är inne i slutspurten. Kampanjens finalsändning visas på Yle Arenan och TV1 onsdagen den 14 juni kl. 20. Då avslöjas vilka orter som har samlat flest soppåsar i förhållande till invånartalet.

 Yle söker en person till finalsändningen som blivit ivriga att plocka skräp tack vare kampanjen. Anmäl dig här:
Anmäl här som en ivrig skräp plockare